Акрамет Ултра - многофункционален тор за овошки, лозя, зеленчуци, цветя, трайни насаждения

В наличност
Акрамет
Ултра +
България
Добави: Сравни В любими
Сподели в:
40,00 лв.
50,00 лв.
+
Акрамет Ултра - многофункционален ЕО листен тор за овошки, лозя, зеленчуци, цветя, трайни насаждения - 20%

Акрамет Ултра + е  многофункционален ЕО листен тор за овошки, лозя, зеленчуци, цветя, трайни насаждения.

Акрамет Ултра + е фактор за успеха в добивите с дълготраен стимулиращ, фунгициден ефект, репелентен и синергитичен ефект.

Предназначение: Акрамет Ултра+ се използва за повишаване естествената имунна защита на растенията, добивите и хранителните стойности на плодовете и зеленчуците.

  • За повишаване добивите и качеството при: Трайни насаждения - овощни, лозя, ягоди, малини и др; Зеленчуци - зелеви, картофи, краставици, домати и др.; Всички Бобови култури
  • За корекции в минералното хранене на растенията.
  • Като синергист на хербициди и фунгициди, за засилване на ефекта им.
  • Като репелент срещу зелената листна въшка, колорадския бръмбар и оранжерийната белокрилка.

Вид: Акрамет Ултра Плюс + е смесен ЕО тор с основи, второстепенни и микроелементи, получен чрез физическо смесване. Овлажнен кристален тор.

Разфасовка:  5 кг.

Разтворимост: Отлична. Не образува неразтворими утайки.

Карантинен период: Няма такъв. Плодовете и зеленчуците може да се консумират дори след пръскане с Акрамет Ултра, след обилно измиване с вода.

Защо да изберем Акрамет Ултра +?

  • Повече и по-качествена растителна продукция.
  • Уникално силен растителен имунитет и по-здрави растения.
  • Репелентен ефект към листни въшки, белокрилка и колорадски бръмбар.
  • По-малко разходи за растителна защита и по-чиста продукция.
  • Изберете Българската земеделска наука

Съдържание: Активно вещество в 100 г от продукта – Общ азот (N) –7,0% (нитратен азот); Фосфор (P) – 3,0%; Калий (K) – 15,4%; Сяра (S) – 0,5%; Бор (B) – 0,4%;  Мед (Cu)(хелатиран - EDTA)- 0,025%; Магнезий (Mg) - 1%; Манган (Mn) – 0,025%; Цинк (Zn) – 0,1%; Желязо (Fe) – 0,02%,  Молибден (Mo) – 0,006%; Кобалт (Co) – 0,001%; ексципиенти; прилепител - триксилоксан, антипенител - органосиликон.

Принцип на действие:

По начина си на действие многофункционални листни торове Акрамет се отличават съществено от всички присъстващи на пазара листни торове. Чрез тях се търси въздействие върху енергийния баланс на растенията, с което се влияе върху цялостния метаболизъм и развитие. Постига се ускорено и по-продължително натрупване на биомаса, която по-късно се отлага в плодовете или семената.

Акрамет Ултра подобрява значително устойчивостта на растенията към неблагоприятни температури и засушаване. Активира естествените им защитни сили. Те са в състояние сами да преодолеят повечето гъбни и бактериални  заболявания. Приложен съвместно с фунгицидите, формира непреодолима преграда срещу фитопатогените. Успехът е пълен когато се прилага от самото начало на вегетацията като превантивна защита. Важно е да се знае, че благодарение на синергичния ефект на Акрамет Ултра към фунгициди, дозата на последните може да се намали с 30-50% в зависимост от опасността от развитие на гъбни заболявания. При висока опасност или при лечение на вече заболели растения се прилага 100% доза на фунгицида, с което се постига комбинация на химическа и имунна защита. Акрамет Ултра проявява много силен ограничаващ ефект към такива трудни за лечение заболявания при овощните култури като апоплексията при кайсията и огнения пригор при семковите. Отбелязан е подобен ефект при бактериозите при зеленчуците.

Друга особеност в действието на Акрамет Ултра е, че имуностимулацията и предпазното действие имат приоритет пред стимулиращото действие. С други думи съставките на продукта първо се включват в системите за естествена растителна защита и едва след това се стига до стимулация на растежа и развитието. Това отново определя важността на превантивната растителна защита. Пръскане за предотвратяване на заразяване, а не лечение на вече настъпило заболяване. Всяко заразяване на растенията с патоген води до намаляване на добивния потенциал.

Репелентния ефект е свързан най-вече с въздействие върху ларвите на насекомните вредители. Той започва да се проявява 3-4 часа след третиране, когато съставките на Акрамет Ултра се включат в растителния метаболизъм. Преобразуват се вещества имащи ключова роля в развитието на ларвите на вредителите. Променя се хранителната стойност на растителните тъкани.  Ларвите престават да се хранят и в рамките на 2-3 дни умират от глад ако не напуснат третираните растения.

Съхранение: На тъмно, в плътно затворени полипропиленови опаковки. Овлажнен.

рН на работния разтвор –  7,0

Съвместимост: Съвместим и смесим с пестициди, освен в следните случаи:

Инсектициди: Съвместим със синтетични пиретроиди – циперметрин и производните му. Да не се смесва със следните активни вещества на инсектициди: диметоат (Би-58, Бастър); тиаметоксам (Актара 25 ВГ); ацетамиприд (Моспилан, Снейк 20 СП); имидаклоприд.

Фунгициди: Напълно съвместим. Синергичен ефект към фунгициди. При смесване и превантивна защита може дозата им да се намали до 50%. При заболели растения да се ползва пълната доза на фунгицида.

Спазвайте схемите за съвместимост между пестициди и листни торове. При липса на информация за съвместимост и смесимост, задължително направете тестове преди употреба.

Трайност: 2 години

Опаковка: Влагоизолирани пликове от полиетилен - нето 10 кг.

Начин на употреба: Прилага се чрез напръскване на надземните части или чрез третиране на семената преди сеитбата.

Третиране на зеленчукови семена: Семената се накисват за 3 часа в 5%-ен разтвор на Акрамет Ултра+, подсушават се и се сеят.

Вегетационно третиране на трайни, технически, фуражни и зърнени култури: Първо третиране - след оформяне на листата - 0,5% разтвор или 50 грама в 10 литра вода.Следващите третирания са в доза 1%  и 1,5% и се извършват заедно с фунгицидите.

Зеленчукови култури и цветя: Първо третиране - след поникване и оформяне на първите листа на разсада с 0,5 % разтвор. Следващите третирания се са на всеки 10-12 дни самостоятелно или заедно с фунгицидите с 1%-ен разтвор. В ранните етапи от развитието е добре да се прилагат по-ниски дози, тъй като листата са по-нежни. При добре развити растения е възможно  да се приложи  2% концентрация, но е добре да се прилага след тест за поносимост.

Пълният набор от ефекти се постига когато приложението започва от самото начало на вегетацията - третирането на семената или оформянето на първите листа при трайните култури. Така се постига най-бърз растеж и висока устойчивост на заболявания.

Безопасност:

GHS07 - категория на опасност - 2 - Може да дразни кожата и очите

Н302 - Вреден при поглъщане; Н315 - Дразнене по кожата; Н318 - Дразнене на очите; Н335 - Дразнене на дихателните пътища.

Препоръки за безопасност: Р102 - Да се съхранява извън обсега на деца; Р261 - Избягвайте вдишване на прах, пушек, газ, изпарения, аерозоли; Р280 - Използвайте предпазни ръкавици, облекло, очила, маска; Р350 - Измийте внимателно и обилно със сапун и вода; Р410 - Да се пази от пряка слънчева светлина.

Листният тор Акрамет Ултра Плюс + е нов български продукт и технология, разработен и произведен от Научно-изследователски и технологичен център по земеделие "Плантис" - гр. Разград

Имате нужда от съдействие? - За поръчки и информация се обадете на телефон 0877 88 00 88

Състояние:
Нов
Марка:
Акрамет
Модел:
  • Ултра +
Страна производител:
България
Година на производство:
2018